Ogólnie przyjęta forma płatności to przedpłata w terminie minimum 24 godzin przed planowanym odbiorem towaru. Towar dostępny po przedpłacie do momentu uzyskania finansowania przez Promet, co rozpatrywane jest indywidualnie. Wpłat dokonywać można w następujących walutach: PLN, EUR, USD na warunkach SHA (shared). Inny rodzaj płatności możliwy jest jedynie w indywidualnie ustalonych przypadkach.

Klient zgadza się, że transakcje przetwarzane na tej stronie stanowią ofertę zakupu towarów. Promet ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia i zwrócić wszelkie płatności z dowolnego powodu. Przyczyny te mogą obejmować na przykład dostępność towaru.

Dokument proforma rezerwuje towar na 3 dni. Po upływie tego okresu firma Promet nie gwarantuje dostępności towaru na magazynie.

Ceny podane na stronie są cenami Netto, Do każdego zamówienia zostanie doliczony podatek w odpowiedniej stawce.

Do czasu uregulowania przeterminowanych faktur, firma Promet może odmówić wysłania towaru.