Symbole na opakowaniach

Data: 2024-05-26 Komentarze: 0
Symbole na opakowaniach

Każdy z nas posługuję się pewną ilością systemów znaków. Trudno podważać ich funkcjonalność, zwłaszcza gdy wybieramy je instynktownie, np. wysyłając emotikony. Komunikacja za pomocą znaków nie musi odbywać się wyłącznie między odbiorcą a nadawcą. Intencja komunikacyjna może zawierać się również w treści samego znaku. Istnieją przecież dziedziny, w których nieprzestrzeganie przepisów opartych na symbolach prowadzi do poważnych konsekwencji. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której próbujemy włączyć się do ruchu drogowego bez znajomości znaków drogowych. Identyfikacja znaków obecnych na opakowaniach nie jest, co prawda, obligatoryjna, lecz niezwykle przydatna.

Mnogość symboli widniejących na opakowaniach może budzić konsternację. Na wielu pojemnikach szklanych, puszkach i kontenerach znajdziemy na przykład piktogram informujący o możliwości ponownego wykorzystania opakowania.

Możliwość ponownego wykorzystania

Opakowania biodegradowalne opisuje natomiast znak zaplecionej wstążki z listkiem, co oznacza, że ulega on rozkładowi i nadaje się do kompostowania.

Opakowanie biodegradowalne

Znaki recyklingowe

Jako świadomi konsumenci powinniśmy wiedzieć, które produkty nadają się do recyklingu. Popularny trójkąt, złożony z trzech strzałek, nazywany „wstęgą Mobiusa” (Möbius loop), to prawdopodobnie najważniejszy symbol. Na jego podstawie opiera się niemal cały system znaków recyklingowych.

wstęga Mobiusa

Poszczególnym materiałom odpowiada określony numer kodowy.

Opakowaniom plastikowym przypisano cyfry z zakresu 1-7.

Tomia, Licenced GFDL and CC-BY-2.5


01 - PET to powszechnie stosowany politereftalan etylenu, z którego produkuje się m.in. butelki i jednorazowe opakowania. Nie może być używany wielokrotnie.

02 - HDPE to materiał wykorzystywany m.in. przy produkcji plastikowych butelek na mleko. Może być wykorzystany ponownie.

03 - PVC to polichlorek winylu, stosowany zwykle do produkcji folii spożywczej. Pod wpływem wysokiej temperatury wydziela związki toksyczne.

04 - LDPE to polietylen niskiej gęstości. Jest zaliczany do grupy bezpiecznych plastików. Produkuje się z niego na przykład folię spożywczą i foliowe torebki.

05 - PP – to polipropylen wielokrotnego użytku, używany m.in. do produkcji torebek foliowych. Mniej bezpieczny niż HDPE.

06 - PS – to polistyren (czyli styropian), Ten materiał został uznany za niebezpieczny w kontakcie z żywnością, dlatego jednorazowe opakowania i pojemniki, które zostały wykonane z PS, od 2021 roku nie mogą być sprzedawane w krajach Unii Europejskiej.

07 - INNE (OTHER) – najbardziej toksyczne tworzywa. Zalicza się do nich również materiały pochodzenia organicznego.

Opakowania kartonowe (PAP) opisują liczby od 20 do 23.

Tomia, Licenced GFDL and CC-BY-2.5


20 PAP – tektura falista, karton, papier pakowy.

21 PAP – inny papier mieszany, tektura (prasa, ulotki).

22 PAP – papier.

23 PAP – papier i tektura powlekane (widokówki, opakowania mrożonek, okładki książek).

Metale to 40 i 41.

Tomia, Licenced GFDL and CC-BY-2.5


40 FE – blacha stalowa (puszki na konserwy czy napoje).

41 ALU – blacha aluminiowa (głównie puszki na napoje).

Opakowania z aluminium oznaczane są również piktogramem informującym, że opakowanie wykonano z surowca podlegającego recyklingowi.

Opakowanie aluminiowe

Opakowania szklane (GL) to liczby z zakresu 70-72.

Tomia, Licenced GFDL and CC-BY-2.5


70 GL – szkło bezbarwne, najprostszy typ dostępny na rynku.

71 GL – szkło zielone, służy m.in. do produkcji butelki na wino.

72 GL – szkło brązowe.

Szkło bywa także sygnowane poniższym symbolem.

Dbaj o czystość

Przedział liczb opisujących opakowania wielomateriałowe uzależniony jest od dominującej zawartości danego tworzywa, np. w opakowaniach z zakresu 95-98 znajdziemy głównie szkło.

Popularnym symbolem, mylonym często ze wstęgą Mobiusa, jest zielony punkt.

Zielony punkt

Zielony punkt to tak naprawdę znak usługowy mówiący, że producent wniósł wkład finansowy w budowę oraz funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Hallmark

W 2020 r. europejski przemysł szklarski, w porozumieniu z projektantami, właścicielami marek oraz konsumentami, wprowadził nowy symbol dla opakowań szklanych – Hallmark.

Hallmark

Hallmark jest narzędziem komunikacyjnym służącym do promowania wyjątkowych właściwości szkła, takich jak zdolność do recyklingu czy zachowania jakości produktu.

Znaki manipulacyjne

Ważnym elementem procesu logistycznego jest transport. Zanim produkt trafi na półki sklepowe trzeba go odpowiednio zapakować i zabezpieczyć. Niektóre materiały – takie jak szkło - wymagają szczególnej ochrony. Aby uniknąć potłuczenia i strat, każdą paczkę należy zatem prawidłowo oznakować. Sposób obchodzenia się z jednostką ładunkową opisująznaki manipulacyjne.

Najczęściej stosowane znaki manipulacyjne to:

Znaki manipulacyjne

1. Chronić przed upadkiem – znak umieszczany na opakowaniach towarów wymagających szczególnej ochrony przed upadkiem.

2. Góra, nie przewracać – znak umieszczany na opakowaniach towarów, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku zmian położenia.

3. Ostrożnie, kruche – znak umieszczany na opakowaniach zawierających towary tłukące się.

4. Chronić przed wilgocią – znak umieszczany na opakowaniach wymagających ochrony przed wilgocią. Nie wolno ich przewozić na odkrytych środkach transportu.

Troska o środowisko to umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Jedną z nich jest kwestia opakowania. Wiedza o przedstawionych znakach i symbolach może okazać się zbawienna nie tylko dla naszego zdrowia, ale dla całego ekosystemu.

Glasshallmark.com

https://envirocraft.co.uk/news/recycling-codes-symbols-explained

https://www.national-geographic.pl/artykul/znaki-recyklingowe-co-znacza-symbole-na-opakowaniach

https://www.shiphub.pl

https://zapakuj.to/certyfikaty-regulacje-dotyczace-opakowan